Tuy em Leah Gotti  sợ độ cao nhưng khi địt nhau lại là một chuyện khác