Sao lồn em Leah Gotti có thể chịu đựng được 5 con cặc công phá liền thế chứ