Bạn địt xong rồi thì giờ đến lượt tôi nhé em Shiina Hua chưa đủ sướng đâu