Tỏ thái độ với công nhân lớn tuổi và thế là bị mấy ông hiếp