Trong thời gian thử việc em Tsumugi Akari đã phải nuốt hết biết bao tinh trùng