Sang chơi nhà em hàng xóm Shino Aoi để rồi hai đứa cùng tập đánh vần