Em Haruka Aizawa dùng đến mấy kỹ năng đặc biệt là có ngay hợp đồng giá trị