Định từ chối không địt đâu nhưng em chủ nhà mơi nhiệt tình quá