Để đè em ra địt anh đã phải mất bao nhiêu thời gian và tiền của