Xử lý con hàng máy bay tốn sức ra phết nhưng chịch cũng phê