Em tình nguyện cho các bạn cùng tìm hiểu cấu tạo bên trong lồn như thế nào