Đúng là tình cũ mà rủ địt qua đêm thì chắc chắn đến rồi