Chồng chuẩn bị địt bạo dâm vợ thì bị tên trộm đột nhập đánh ngất